Global Cosmed Group

» O Grupie

Global Cosmed Group zrzesza powiązane kapitałowo i organizacyjnie firmy kosmetyczne i chemiczne, różniące się specjalizacją produkcyjną oraz funkcjami; wytwórczą, usługową i dystrybucyjną. Oferta Grupy obejmuje wyroby zaspakajające szeroki wachlarz potrzeb konsumentów, związanych z dbałością o ciało i czystość w domu. W asortymencie znajdują się produkty posiadające dominujące udziały rynkowe.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług firma Global Cosmed Group S.A. wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2008.

Agencja Interaktywna WMC