Global Cosmed Group

» Kontakt

GLOBAL COSMED GROUP Spółka Akcyjna
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor
tel: + 48 76 870 30 31
fax: + 48 76 870 32 63
e-mail: sekretariat@globalcosmed.eu
e-mail: sekretariat.jawor@globalcosmed.eu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000041414
Kapitał zakładowy: 121.300.923,00 zł, kapitał wpłacony: 121.300.923,00 zł
NIP: 695-000-27-32

BIURO ZARZĄDU, DYSTRYBUCJA, MARKETING
Ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom
Tel: + 48 48 384 58 01
Tel: + 48 48 360 83 62-64
Fax: + 48 48 360 92 57
e-mail: sekretariat@globalcosmed.eu

Oddział Świętochłowice
ul. Łagiewnicka 1c
41-604 Świętochłowice,
tel./fax.:+ 48 32 245-31-54
e-mail.: biuro@globalcosmed.eu

Dział Marketingu i PR

pr@globalcosmed.eu
bobini@globalcosmed.eu
kret@globalcosmed.eu
apart@globalcosmed.eu
malwa@globalcosmed.eu
global@globalcosmed.eu

Dział Personalny
e-mail: kadry@globalcosmed.eu

Biuro Obsługi Klienta
Tel: + 48 48 384 58 01
Fax: + 48 48 362 31 75
e-mail: bok@globalcosmed.eu

Dział Exportu
Central Eastern Europe:
tel: + 48 48 384 58 01
e-mail: export@globalcosmed.eu

All other regions:
tel: +49 40 64 60 429 – 17

GLOBAL COSMED S.A.
ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom
Tel: + 48 48 384 58 01
Fax: + 48 48 360 92 57
e-mail: recepcja@globalcosmed.eu
strona www: www.globalcosmed.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000049539
NIP: 796-00-69-371
Kapitał zakładowy: 86 076 085 zł

Agencja Interaktywna WMC