O grupie

Misja i wartości

Naszą misją jest ciągły rozwój w celu zaspokajania oczekiwań naszych Klientów poprzez oferowanie markowych, przyjaznych środowisku, opartych o najnowsze zdobycze Know How, produktów wysokiej jakości.


Wierzymy, że sukces firmy gwarantują najwyższa jakość produktów, innowacyjność, wydajność, a także nowe rozwiązania i inwestycje w kapitał ludzki.


W naszej działalności najważniejsze jest zaufanie i zadowolenie klientów. Jesteśmy świadomi, że siła naszej firmy oraz kontynuacja jej sukcesu zależy od tego, jak dobrze odpowiadamy na zmieniające się potrzeby.


Motywujemy, zatrudniamy i rekrutujemy kompetentnych pracowników oferując im konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju oraz przyjazną, „rodzinną” atmosferę w pracy.


Widzimy problemy społeczne i dostrzegamy sens angażowania się naszej firmy w ich rozwiązanie.

Struktura grupy

Władze

zarząd rada nadzorcza

Dr Andreas Mielimonka

Prezes Zarządu
Andreas Mielimonka jest współzałożycielem grupy kapitałowej Global Cosmed oraz głównym autorem sukcesu grupy, poprzez sprawowanie nadzoru właścicielskiego oraz pełnienie funkcji nadzorczych i zarządzających w podmiotach grupy kapitałowej. Swoją aktywność zawodową w branży kosmetycznej i chemicznej rozpoczął w roku 1986, poprzez założenie i prowadzenie własnej spółki "Global Cosmed" GmbH chemische und kosmetische Fabrik w Höttingen. Spółka ta, na początku lat 90-tych, rozpoczęła eksport do Polski produktów pod markami Apart, Bobino, Global, Mister Top. W roku 1991 Andreas Mielimonka przejął kontrolę nad obecną Global Cosmed S.A., zaś w roku 1993 rozpoczął produkcję kosmetyków w Radomiu, na bazie know-how nabytego w Niemczech. Andreas Mielimonka jest Absolwentem Uniwersytetu w Düsseldorfie i doktorem nauk społecznych i ekonomicznych Uniwersytetu w Hamburgu.

Magdalena Mielimonka

Wiceprezes Zarządu
Związana z grupą kapitałową Global Cosmed Group S.A. (spółką zależną Global Cosmed S.A.) od 1998 r., początkowo na stanowiskach merchandisera i przedstawiciela handlowego, a następnie Dyrektora ds. Handlu i Marketingu, Prokurenta oraz Członka Zarządu. Od 2008 r. pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed Group, a od 2015 r. Prezesa Zarządu. Z dniem 15 stycznia 2016 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed S.A. Wcześniej przez sześć lat zasiadała w Radzie Nadzorczej Global Cosmed S.A. Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi - Zarządzanie i Marketing. Obecnie w trakcie studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Paweł Szymonik

Członek Zarządu
Paweł Szymonik jest absolwentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie ukończył studia wyższe o kierunku Betriebswirtschaftslehre otrzymując tytuł Diplom-Kaufmann. Paweł Szymonik swoje pierwsze doświadczenia zdobywał za granicą w konsultingu i audycie finansowym. Posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta. Od roku 2007 zarządza obszarem finansów w przedsiębiorstwach komercyjnych: od roku 2007 do roku 2010 był zatrudniony w ID Marketing SA, firmie działającej w branży usługowej, od roku 2010 do roku 2016 był związany ze skandynawską grupą kapitałową Molex Knutsen (później przekształconą w Mekoprint Cables) prowadzącą działalność produkcyjną w sektorze B2B. Do grupy Global Cosmed dołączył w maju 2016 roku i po kilku miesiącach objął funkcję CFO.

Arthur Mielimonka

Członek Zarządu
Arthur Mielimonka ukończył w 2007 roku studia na Friedrich - Alexander - Universität Erlangen - Nürnberg, Niemcy (kierunek - informatyka). Specjalizacja - systemy informatyczne, bazy danych, komunikacja, psychologia, ekonomia. Od roku 2006 pełni stanowiska kierownicze z niemieckich spółkach grupy kapitałowej Global Cosmed: Global Cosmed GmbH oraz Global Cosmed International GmbH. Pełni również funkcję prokurenta w spółce Global Cosmed domal GmbH. Pan Arthur Mielimonka włada językiem niemieckim, polskim i angielskim.

Historia grupy

Grupa Global Cosmed posiada ponad 180-letnie doświadczenie w produkcji artykułów chemii gospodarczej i kosmetyków.
1986
Uruchomienie przez Global Chemicals GmbH eksportu do Polski wyrobów pod markami Apart, Bobino, Global, Mister Top, wytwarzanych przez niemieckie firmy podwykonawcze: Luhns, Liquipack, Klossin
1988
Rozpoczęcie własnej produkcji przez Global Chemicals GmbH wyrobów sprzedawanych na rynek polski i niemiecki dla takich Klientów jak m.in.. Norma, Edeka, itd.
1990
Powstanie Global - MZZ sp. z o.o., przedsiębiorstwa importowo-handlowego
1991
Rozpoczęcie produkcji w zakładzie w Gnieźnie

Działania społeczne
Wierzymy, że trwałego sukcesu firmy nie da się zbudować bez zaangażowania społecznego, dlatego regularnie wspieramy inicjatywy społeczne wszędzie tam gdzie zlokalizowane są nasze zakłady. W naszej działalności dobroczynnej koncentrujemy się na takich obszarach, jak potrzeby ludzkie, kultura i sztuka oraz ochrona środowiska. Stale udzielamy wsparcia różnego rodzaju instytucjom charytatywnym typu non-profit, a także szkołom, przedszkolom, domom dziecka i domom opieki społecznej, nie zapominamy o ludziach znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Szczególnie bliskie naszemu sercu są wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci.

  Organizacje oraz instytucje, które Global Cosmed Group wspiera długofalowo

Ochrona środowiska
W strategii rozwoju Grupy Global Cosmed podstawowym celem jest realizacja wszystkich podejmowanych przez nas działań, gwarantujących dostarczenie wysokiej jakości produktów, przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu działań na rzecz ochrony środowiska i poszanowania ograniczonych zasobów naturalnych.

Działania Grupy Global Cosmed

Członkostwo w RSPO przyczynia się do zrównoważonego rozwoju

Jakość i innowacje
W strukturze firmy istnieje Dział Kontroli Jakości, który posiada: Laboratorium Fizykochemiczne i Laboratorium Mikrobiologiczne. Laboratoria Działu Kontroli Jakości prowadzą kontrolę procesu wytwarzania produktu zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, zaczynając od kontroli jakości dostaw surowców i elementów opakowań poprzez badania półfabrykatu, a następnie wyrobu gotowego.
Laboratorium Badawczo – Rozwojowe ds. Kosmetyki

W Laboratorium Badawczo – Rozwojowym ds. Kosmetyki opracowywane są receptury nowych produktów zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz modyfikowane są receptury produktów już istniejących, zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi. Testowane oraz wybierane są kompozycje zapachowe do produktów. Opracowywana jest również dokumentacja kosmetyków. Wszystkie nasze działania zgodne są z wymogami Ustawy o Kosmetykach oraz zgodne z Dyrektywą Kosmetyczną Unii Europejskiej.
Laboratorium Badawczo – Rozwojowe ds. Chemii Gospodarczej

W Laboratorium Badawczo – Rozwojowym ds. Chemii Gospodarczej opracowywane są receptury nowych niezawodnych i skutecznych produktów do utrzymania czystości w gospodarstwach domowych i w instytucjach oraz modyfikowane są receptury produktów już istniejących, zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi. Przygotowywana jest również dokumentacja umożliwiająca rejestrację produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie działania prowadzone przez laboratorium są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu i Komisji UE w sprawie detergentów oraz przepisami dotyczącymi substancji i preparatów niebezpiecznych i produktów biobójczych.

Wszystkie produkty naszej firmy poddawane są badaniom w niezależnych laboratoriach. W zależności od rodzaju produktu oraz deklarowanego działania wykonywane są następujące badania:

  • testy dermatologiczne, potwierdzające brak szkodliwości kosmetyku;
  • testy użytkowe (aplikacyjne), potwierdzające deklarowane działanie;
  • testy określające wskaźnik ochrony przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych;
  • badania aparaturowe;
  • badania potwierdzające działanie antybakteryjne.

Aby zapewnić wysoki poziom jakości w Grupie Kapitałowej Global Cosmed, zgodny z międzynarodowymi standardami, wdrożyliśmy w 1999 roku system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. System ten jest ukierunkowany na klienta, zapewnia prowadzenie w sposób systematyczny i przejrzysty działań, ułatwiając osiąganie celów oraz poprawę funkcjonowania organizacji firmy.

W dobie rozwijającej się konkurencji oraz rosnących wymagań klientów doskonalimy nasze działania i podejmujemy kolejne wyzwania.

W 2009 r. firma uzyskała certyfikat A.I.S.E., i od tego czasu jest sygnatariuszem karty: „A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning”. A.I.S.E. to międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości. Organizacja ta jest oficjalnym organem reprezentującym branżę w Europie, a jej celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego poprzez dbałość o bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska – wykorzystywanie zasobów Ziemi w sposób odpowiedzialny.

W 2011 roku uzyskaliśmy certyfikat IFS HPC. Norma ta określa szereg wymogów, których celem jest prawidłowe zarządzenie higieną na wszystkich etapach procesów zarządzania, produkcji i dystrybucji poprzez:

  • jasne określenie wymagań, czynników ryzyka i niezbędnych kontroli;
  • kontrolę produktów i procesów;
  • prawidłowe kierowanie działaniami personelu;
  • zarządzanie zakładami produkcyjnymi.

W styczniu 2017 roku uzyskaliśmy certyfikat GMP ( Dobra Praktyka Produkcyjna) – zgodność z normą PN-EN ISO 22716: 2009. Dobra Praktyka Produkcyjna ma na celu przede wszystkim zapewnienie powtarzalności i jakości produktu z uwzględnieniem jego bezpieczeństwa. Zakres tej normy obejmuje wszystkie etapy produkcji począwszy  od wymagań w stosunku do pomieszczeń produkcyjnych, surowców, maszyn, personelu, procesu produkcji oraz magazynowania i dystrybucji wytwarzanego produktu.

Zaletą wynikającą z uzyskania certyfikatów GMP i IFS HPC  jest rozpoznawalność firmy na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Staje się to również podstawą do ekspansji na rynki zagraniczne. Certyfikaty są potwierdzeniem bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

Materiały Wideo

Film Korporacyjny

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!

Global Cosmed Group