Jakość i innowacje
W strukturze firmy istnieje Dział Kontroli Jakości, który posiada: Laboratorium Fizykochemiczne i Laboratorium Mikrobiologiczne. Laboratoria Działu Kontroli Jakości prowadzą kontrolę procesu wytwarzania produktu zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, zaczynając od kontroli jakości dostaw surowców i elementów opakowań poprzez badania półfabrykatu, a następnie wyrobu gotowego.
Laboratorium Badawczo – Rozwojowe ds. Kosmetyki

W Laboratorium Badawczo – Rozwojowym ds. Kosmetyki opracowywane są receptury nowych produktów zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz modyfikowane są receptury produktów już istniejących, zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi. Testowane oraz wybierane są kompozycje zapachowe do produktów. Opracowywana jest również dokumentacja kosmetyków. Wszystkie nasze działania zgodne są z wymogami Ustawy o Kosmetykach oraz zgodne z Dyrektywą Kosmetyczną Unii Europejskiej.
Laboratorium Badawczo – Rozwojowe ds. Chemii Gospodarczej

W Laboratorium Badawczo – Rozwojowym ds. Chemii Gospodarczej opracowywane są receptury nowych niezawodnych i skutecznych produktów do utrzymania czystości w gospodarstwach domowych i w instytucjach oraz modyfikowane są receptury produktów już istniejących, zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi. Przygotowywana jest również dokumentacja umożliwiająca rejestrację produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie działania prowadzone przez laboratorium są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu i Komisji UE w sprawie detergentów oraz przepisami dotyczącymi substancji i preparatów niebezpiecznych i produktów biobójczych.

Wszystkie produkty naszej firmy poddawane są badaniom w niezależnych laboratoriach. W zależności od rodzaju produktu oraz deklarowanego działania wykonywane są następujące badania:

  • testy dermatologiczne, potwierdzające brak szkodliwości kosmetyku;
  • testy użytkowe (aplikacyjne), potwierdzające deklarowane działanie;
  • testy określające wskaźnik ochrony przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych;
  • badania aparaturowe;
  • badania potwierdzające działanie antybakteryjne.

Aby zapewnić wysoki poziom jakości w Grupie Kapitałowej Global Cosmed, zgodny z międzynarodowymi standardami, wdrożyliśmy w 1999 roku system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. System ten jest ukierunkowany na klienta, zapewnia prowadzenie w sposób systematyczny i przejrzysty działań, ułatwiając osiąganie celów oraz poprawę funkcjonowania organizacji firmy.

W dobie rozwijającej się konkurencji oraz rosnących wymagań klientów doskonalimy nasze działania i podejmujemy kolejne wyzwania.

W 2009 r. firma uzyskała certyfikat A.I.S.E., i od tego czasu jest sygnatariuszem karty: „A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning”. A.I.S.E. to międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości. Organizacja ta jest oficjalnym organem reprezentującym branżę w Europie, a jej celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego poprzez dbałość o bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska – wykorzystywanie zasobów Ziemi w sposób odpowiedzialny.

W 2011 roku uzyskaliśmy certyfikat IFS HPC. Norma ta określa szereg wymogów, których celem jest prawidłowe zarządzenie higieną na wszystkich etapach procesów zarządzania, produkcji i dystrybucji poprzez:

  • jasne określenie wymagań, czynników ryzyka i niezbędnych kontroli;
  • kontrolę produktów i procesów;
  • prawidłowe kierowanie działaniami personelu;
  • zarządzanie zakładami produkcyjnymi.

W styczniu 2017 roku uzyskaliśmy certyfikat GMP ( Dobra Praktyka Produkcyjna) – zgodność z normą PN-EN ISO 22716: 2009. Dobra Praktyka Produkcyjna ma na celu przede wszystkim zapewnienie powtarzalności i jakości produktu z uwzględnieniem jego bezpieczeństwa. Zakres tej normy obejmuje wszystkie etapy produkcji począwszy  od wymagań w stosunku do pomieszczeń produkcyjnych, surowców, maszyn, personelu, procesu produkcji oraz magazynowania i dystrybucji wytwarzanego produktu.

Zaletą wynikającą z uzyskania certyfikatów GMP i IFS HPC  jest rozpoznawalność firmy na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Staje się to również podstawą do ekspansji na rynki zagraniczne. Certyfikaty są potwierdzeniem bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!

Global Cosmed Group