Dane Finansowe

Wybrane dane finansowe

w tys. zł 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 313 003 226 655 172 549 155 529 141 924 105 245
EBITDA 5 848 11 166 14 634 10 685 9 223 7 243
Zysk (strata) operacyjny (3 263) 6 937 9 989 9 207 8 084 6 191
Zysk (strata) netto (6 704) 4 293 7 080 7 036 5 817 5 028
Aktywa trwałe 320 499 62 959 39 145 20 275 16 490 16 377
Aktywa obrotowe 111 310 84 054 103 227 83 655 72 403 63 346
Aktywa razem 431 809 147 013 142 372 103 930 88 893 69 723
Kapitał własny 267 740 66 545 64 810 58 398 40 601 32 394
Zobowiązania długoterminowe 48 035 32 296 16 003 3 260 2 954 2 197
Zobowiązania krótkoterminowe 116 034 48 172 56 667 42 272 46 338 35 132

 

Wskaźniki finansowe

2016 2015 2014 2013 2012 2011
rentowność netto
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)
-2,14% 1,90% 4,10% 4,48% 4,10% 4,78%
wskaźnik płynności bieżącej
(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)
0,96 1,74 1,71 1,98 1,6 1,52
wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)
0,38 0,55 0,52 0,44 0,54 0,54
ROA
(zysk netto/aktywa ogółem)
-1,55% 2,92% 6,43% 6,77% 6,54% 7,21%

wybierz interesujące cię zagadnienie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!

Global Cosmed Group