Dane Finansowe

Wybrane dane finansowe

w tys. zł 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 305 519 313 003 226 655 172 549 155 529 141 924
EBITDA (10 645) 5 848 11 166 14 634 10 685 9 223
Zysk (strata) operacyjny (81 130) (20 695) (3 263) 6 937 9 989 9 207
Zysk (strata) netto (81 130) (6 704) 4 293 7 080 7 036 5 817
Aktywa trwałe 259 091 320 499 62 959 39 145 20 275 16 490
Aktywa obrotowe 92 358 111 310 84 054 103 227 83 655 72 403
Aktywa razem 351 449 431 809 147 013 142 372 103 930 88 893
Kapitał własny 187 564 267 740 66 545 64 810 58 398 40 601
Zobowiązania długoterminowe 43 059 48 035 32 296 16 003 3 260 2 954
Zobowiązania krótkoterminowe 120 826 116 034 48 172 56 667 42 272 46 338

 

wybierz interesujące cię zagadnienie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!

Global Cosmed Group