Ład
Korporacyjny

Władze spółki

zarząd rada nadzorcza

Dr Andreas Mielimonka

Prezes Zarządu
Andreas Mielimonka jest współzałożycielem grupy kapitałowej Global Cosmed oraz głównym autorem sukcesu grupy, poprzez sprawowanie nadzoru właścicielskiego oraz pełnieniem funkcji nadzorczych i zarządzających w podmiotach grupy kapitałowej. Swoją aktywność zawodową w branży kosmetycznej i chemicznej rozpoczął w roku 1986, poprzez założenie i prowadzenie własnej spółki "Global Cosmed" GmbH chemische und kosmetische Fabrik w Höttingen. Spółka ta, na początku lat 90-tych, rozpoczęła eksport do Polski produktów pod markami Apart, Bobino, Global, Mister Top. W roku 1991 Andreas Mielimonka przejął kontrolę nad obecną Global Cosmed S.A., zaś w roku 1993 rozpoczął produkcję kosmetyków w Radomiu, na bazie know how nabytego w Niemczech. Andreas Mielimonka jest Absolwentem Uniwersytetu w Düsseldorfie i doktorem nauk społecznych i ekonomicznych Uniwersytetu w Hamburgu.

Magdalena Mazur

Wiceprezes Zarządu
Związana z grupą kapitałową Global Cosmed Group S.A. (spółką zależną Global Cosmed S.A.) od 1998 r., początkowo na stanowiskach merchandisera i przedstawiciela handlowego, a następnie Dyrektora ds. Handlu i Marketingu, Prokurenta oraz Członka Zarządu. Od 2008 r. pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed Group, a od 2015 r. Prezesa Zarządu. Z dniem 15 stycznia 2016 r. została powołana na stanowsiko Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed S.A. Wcześniej przez sześć lat zasiadała w Radzie Nadzorczej Global Cosmed S.A. Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi - Zarządzanie i Marketing. Obecnie w trakcie studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Paweł Szymonik

Członek Zarządu
Paweł Szymonik jest absolwentem Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, gdzie ukończył studia wyższe o kierunku Betriebswirtschaftslehre otrzymując tytuł Diplom-Kaufmann. Paweł Szymonik dołączył do grupy kapitałowej Global Cosmed w maju 2016. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał za granicą w konsultingu i audycie finansowym. Posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta. Od roku 2007 zarządza obszarem finansów w przedsiębiorstwach komercyjnych: od roku 2007 do roku 2010 był zatrudniony w ID Marketing SA, firmie działającej w branży usługowej, od roku 2010 do roku 2016 był związany ze skandynawską grupą kapitałową Molex Knutsen (później przekształconą w Mekoprint Cables) prowadzącą działalność produkcyjną w sektorze B2B,od 4 maja 2016 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego spółki zależnej Global Cosmed Group S.A., zaś od września 2016 r. pełni też funkcję zastępcy Dyrektora Finansowego podmiotu dominującego grupy.

Dokumenty korporacyjne

Raporty EBI

wybierz interesujące cię zagadnienie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!

Global Cosmed Group