Ład
Korporacyjny

Władze spółki

zarząd rada nadzorcza

Dr Andreas Mielimonka

Prezes Zarządu
Andreas Mielimonka jest współzałożycielem grupy kapitałowej Global Cosmed oraz głównym autorem sukcesu grupy, poprzez sprawowanie nadzoru właścicielskiego oraz pełnienie funkcji nadzorczych i zarządzających w podmiotach grupy kapitałowej. Swoją aktywność zawodową w branży kosmetycznej i chemicznej rozpoczął w roku 1986, poprzez założenie i prowadzenie własnej spółki "Global Cosmed" GmbH chemische und kosmetische Fabrik w Höttingen. Spółka ta, na początku lat 90-tych, rozpoczęła eksport do Polski produktów pod markami Apart, Bobino, Global, Mister Top. W roku 1991 Andreas Mielimonka przejął kontrolę nad obecną Global Cosmed S.A., zaś w roku 1993 rozpoczął produkcję kosmetyków w Radomiu, na bazie know-how nabytego w Niemczech. Andreas Mielimonka jest Absolwentem Uniwersytetu w Düsseldorfie i doktorem nauk społecznych i ekonomicznych Uniwersytetu w Hamburgu.

Magdalena Mielimonka

Wiceprezes Zarządu
Związana z grupą kapitałową Global Cosmed Group S.A. (spółką zależną Global Cosmed S.A.) od 1998 r., początkowo na stanowiskach merchandisera i przedstawiciela handlowego, a następnie Dyrektora ds. Handlu i Marketingu, Prokurenta oraz Członka Zarządu. Od 2008 r. pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed Group, a od 2015 r. Prezesa Zarządu. Z dniem 15 stycznia 2016 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed S.A. Wcześniej przez sześć lat zasiadała w Radzie Nadzorczej Global Cosmed S.A. Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi - Zarządzanie i Marketing. Obecnie w trakcie studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Paweł Szymonik

Członek Zarządu
Paweł Szymonik jest absolwentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie ukończył studia wyższe o kierunku Betriebswirtschaftslehre otrzymując tytuł Diplom-Kaufmann. Paweł Szymonik swoje pierwsze doświadczenia zdobywał za granicą w konsultingu i audycie finansowym. Posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta. Od roku 2007 zarządza obszarem finansów w przedsiębiorstwach komercyjnych: od roku 2007 do roku 2010 był zatrudniony w ID Marketing SA, firmie działającej w branży usługowej, od roku 2010 do roku 2016 był związany ze skandynawską grupą kapitałową Molex Knutsen (później przekształconą w Mekoprint Cables) prowadzącą działalność produkcyjną w sektorze B2B. Do grupy Global Cosmed dołączył w maju 2016 roku i po kilku miesiącach objął funkcję CFO.

Arthur Mielimonka

Członek Zarządu
Arthur Mielimonka ukończył w 2007 roku studia na Friedrich - Alexander - Universität Erlangen - Nürnberg, Niemcy (kierunek - informatyka). Specjalizacja - systemy informatyczne, bazy danych, komunikacja, psychologia, ekonomia. Od roku 2006 pełni stanowiska kierownicze z niemieckich spółkach grupy kapitałowej Global Cosmed: Global Cosmed GmbH oraz Global Cosmed International GmbH. Pełni również funkcję prokurenta w spółce Global Cosmed domal GmbH. Pan Arthur Mielimonka włada językiem niemieckim, polskim i angielskim.

Dokumenty korporacyjne

Raporty EBI

wybierz interesujące cię zagadnienie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!

Global Cosmed Group