Centrum prasowe

15.02.2017

Drugie zawiadomienie o planowanym podziale GLOBAL COSMED GROUP S.A.

Działając na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Zarząd GLOBAL COSMED S.A. („Spółka Przejmująca”), niniejszym zawiadamia po raz drugi, akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej

– GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041414, NIP: 6950002732, REGON: 390339667, wysokość kapitału zakładowego: 121 300 923,00 zł (w pełni wpłacony) („Spółka Dzielona”) i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. podziału przez wydzielenie („Podział”).

Pełna treść zawiadomienia jest dostępna TUTAJ

POWRÓT
Global Cosmed Group
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się