Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Dywidenda

Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy:

Zarząd Global Cosmed S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2015 r. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2015-2017.

Począwszy od 2015 roku, Zarząd Spółki rekomendując podział zysku będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy na poziomie minimum 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy, pod warunkiem utrzymywania wskaźnika zadłużenia wyrażonego jako stosunek skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie przekraczającym 2,5.

Wniosek Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, będzie zależeć dodatkowo od poniższych czynników:

  • potrzeb finansowych związanych z planami inwestycyjnymi grupy kapitałowej,
  • potrzeb finansowych związanych z utrzymaniem płynności finansowej grupy kapitałowej,
  • spełnienia warunków dotyczących realizacji przejęć innych podmiotów (w tym ograniczeń wynikających z warunków dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę dla realizacji tych przejęć).

Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Każdorazowa rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie uwzględniać perspektyw rozwoju grupy kapitałowej w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz uwzględniać fakt, aby wypłata dywidendy nie wpłynęła negatywnie na możliwość realizacji planów rozwojowych grupy kapitałowej.

Dywidenda za rok obrotowy 2014

wybierz interesujące cię zagadnienie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!

Global Cosmed Group
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się