Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

 

Struktura Akcjonariatu według stanu na dzień 15.12.2022 roku
(*) – podmiot blisko związany z Andreasem Miele
(**) – w tym akcje własne

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w liczbie akcji/kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział w liczbie głosów na WZA
Andreas Miele 48 253 159 55,25% 48 253 159 46,15%
Blackwire Ventures sp. z o. o. (*) 24 152 123 27,65% 41 378 245 39,57%
Mielimonka Holding sp. z o.o. (*) 2 997 625 3,43% 2 997 625 2,87%
Arthur Mielimonka (*) 1 119 896 1,28% 1 119 896 1,07%
Magdalena Miele (*) 306 000 0,35% 306 000 0,29%
Anja Katja Mielimonka (*) 107 330 0,12% 107 330 0,10%
Laura Agnes Mielimonka-Hofmann (*) 107 330 0,12% 107 330 0,10%
Pozostali (**) 10 295 189 11,79% 10 295 189 9,85%
Razem 87 338 652 100,00% 104 564 774 100,00%