Informacje prasowe

Global Cosmed S.A. zmienia się w Dr. Miele Cosmed Group S.A.

1 marca 2024 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia dwóch spółek Grupy Kapitałowej jednego z największych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej na rynku. Trwającemu od listopada procesowi łączenia towarzyszą zmiany w Zarządzie spółki dominującej,...

czytaj dalej

GlobaLOVE Polityki i Kodeks Etyki

Zarządy spółek Grupy Kapitałowej Global Cosmed 17 stycznia br. przyjęły Kodeks Etyki obejmujący zasady postępowania obowiązujące wszystkich interesariuszy. Przyjęto również szereg Polityk, które regulują podejście firmy do takich aspektów jak zmiany klimatu,...

czytaj dalej