Zrównoważony rozwój

Filar 4 – Jakość gwarantowana przez GC

Najwyższa jakość produktu i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych to nasze priorytety. Zapewnienie ich to nie tylko sposób na bezpieczne, higieniczne miejsce pracy dla ponad 600 członków naszej Załogi. To spełnienie oczekiwań zarówno naszych klientów rynku nowoczesnego i tradycyjnego, jak i finalnych konsumentów. To dla nich dedykujemy skuteczne produkty chemii gospodarczej i spełniające wymagania wrażliwej skóry dzieci i dorosłych kosmetyki pielęgnacyjne.

Jakość definiujemy jako:

  • Bezpieczeństwo (związane ze zdrowiem i oznakowaniem);
  • Zgodność produktu ze specyfikacjami i powtarzalność produkcji;
  • Surowiec zgodny ze specyfikacją producenta;
  • Zgodność z prawem (surowiec, formuła, oznakowanie, komunikacja);
  • Tylko zweryfikowani dostawcy.

Stawiamy sobie najwyższe standardy, naszym produktom chcemy zapewnić m.in.:

  • Jak najwyższą zawartość składników pochodzenia naturalnego, w tym pochodzących ze źródeł odnawialnych;
  • Formuły wegańskie, w tym bez GMO;
  • Składy produktów bez mikroplastiku;
  • Pełną recyklowalność opakowań.

W naszej drodze do najlepszej jakości korzystamy z uznanych na rynku, wiarygodnych norm i standardów, a poprzez coroczne poddawanie się zewnętrznej weryfikacji w procesie audytowym, nieustająco potwierdzamy ciągłe dążenie do utrzymania najlepszych praktyk.

Szczegółowe wskaźniki i ich wartości liczbowe dotyczące Filaru 4 opisane zostały w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju od strony 99.

Kluczowe kierunki

Drabina zapewnienia jakości

Obsługa klienta

Stały rozwój kompetencji

Budowanie najwyższej jakości to przestrzeganie dobrych praktyk na każdym etapie tworzenia produktu. W proces ten angażujemy naszych dostawców i pracowników. Tworzymy wewnętrzne standardy i procedury oraz implementujemy zewnętrzne normy.

Zadowolenie klientów to nie tylko jakość produktu, ale także sprawna i kompetentna obsługa. Biura Obsługi Klienta w Polsce i w Niemczech dążą do możliwie efektywnej, partnerskiej komunikacji, zarówno z konsumentami, jak i klientami B2B.

Wciąż ewaluujące trendy rynkowe i konsumenckie, zmiany prawa i rosnąca świadomość czynników ESG mobilizują nas do ciągłego rozwoju. Studia podyplomowe, szkolenia, samodoskonalenie naszych pracowników oraz monitoring rynkowy pomagają nam budować nowoczesną, odpowiadającą na potrzeby firmę.

 

Nasze cele na 2022 rok

Utrzymanie najwyższych ocen z audytów zewnętrznych, powyżej 95% z IFS HPC Liczba audytów międzydepartamentowych – min 60 Wypracowanie programu zaangażowania pracowników produkcji w stałe podnoszenie jakości i bezpieczeństwa Liczba zasadnych reklamacji względem liczby wystawionych FV w % nie więcej niż 1,5%

Nasze sukcesy w 2021 roku

Pierwsze produkty (6 kosmetyków marki Biophen Mineral) uzyskało certyfikat ECOCERT Cosmos Natura 100% zakupionego papieru z certyfikatem FSC 89% zakupionego oleju palmowego w naszych produktach posiada certyfikat RSPO MB lub certyfikat Book & Claim* Wszystkie cztery zakłady produkcyjne (w Polsce i w Niemczech), uzyskały oceny IFS HPC na poziomie Higher Level i zapewniły sobie certyfikaty na kolejny rok działalności

* System Book&Claim wspiera produkcję certyfikowanych produktów RSPO poprzez sprzedaż kredytów RSPO. Jeden (1) kredyt RSPO reprezentuje jedną (1) tonę certyfikowanego przez RSPO zrównoważonego oleju palmowego. Członkowie RSPO mogą nabywać kredyty B&C RSPO w celu wyrównania ilości zużytego do produkcji niecertyfikowanego oleju palmowego lub jego pochodnych. Dzięki zakupowi kredytów RSPO kupujący mogą bezpośrednio zachęcać sprzedawców do produkcji w sposób zrównoważony.