Wydarzenia

Kalendarium

16 listopada 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

14 września 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

7 maja 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

23 marca 2020 r.

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019

18 listopada 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019

16 września 2019 r.

Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019

20 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

1 kwietnia 2019 r.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2018