Zrównoważony rozwój

Polityki ESG

Hasłem GlobaLOVY ekosystem nazywamy zbiór Polityk, które regulują najważniejsze obszary zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polityki definiują podejście Zarządu do tematów takich jak:

Każdy z dokumentów definiuje najważniejszy cel, dla którego powstała Polityka, odnosi się do dokumentów zewnętrznych, które stanowiły dla nas wytyczne. Mówi też o najważniejszych kierunkach podejścia do tematu i wyznacza struktury zarządzania tematem i jego sprawozdawczości. Co niezwykle istotne, przyjęte w Global Cosmed Polityki powstały w ramach prac Grup roboczych złożonych z przedstawicieli różnych działów, w wyniku analizy najlepszych rynkowych praktyk, wymogów prawa, wytycznych instytucji standaryzacyjnych i stanowiących literę prawa.

Systematyczne, dojrzałe podejście do wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w firmie daje nam pewność odpowiedzenia na najważniejsze wyzwania i oczekiwania, a zaangażowanie Zarządu, dyrektorów i dużej części pracowników daje gwarancję skutecznego wdrożenia.

Wraz z kolejnymi etapami realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Global Cosmed wypracowywane są kolejne Polityki i odnoszące się do sposobów ich implementacji polityki. Zachęcamy także do zapoznania się z najważniejszymi Politykami dotyczącymi ładu korporacyjnego które znajdą Państwo w zakładce Relacje inwestorskie.